Angående Preussen
Vad hände med Påsarna under 2005? Vad sades och vad planeras för framtiden? Nedan ska jag försöka redogöra detta. Vi börjar med den mest debatterade frågan. Hur ställer vi oss till Preussarna? Innan Visby 2005 gick följande att läsa på vår sida:

"Under vecka 32 år 2005 kommer Påsarnas stadgar och lagar fastställas. Vidare information kommer därför inte redovisas förrän dess. Helt klart är dock att vi kommer ha en anti-preussisk inriktning. Fylle-Påsen tycker också att Påsarna bör inta en snobbigare profil så att vi tydligt visar att vi avskärmar oss från övrigt patrask (som tex Preussar). Vi söker en storväxt man eller kvinna som kan bli förste Preussvattnare. Nä, man behöver ingen snale för det här uppdraget, uppgifterna består i att slänga en preuss om dan i havet. Vi söker också en person till ämbetet Skräppåse. Skräppåsen kommer att bli en viktig kugge i hjulet, om preussarna hämnas ska han/hon frivilligt träda fram och ta emot eventuella konsekvenser. Skål för Påsen, ner med Preussen! Skål för Påsen, en preuss i vattnet!"

Tyvärr får jag väl erkänna att detta var lite väl överilat. Påsarna hade inte någon större styrka på plats i år och vi var splittrade efter 2004 då det inte fördes några påseaktiviteter överhuvudtaget. Preussarna var tvärtemot samlade i full styrka och någon slags utmaning var inte att tänka på. Surpåsens åsikt är att Fyllepåsen ska föra sitt "personliga krig" mot Preussarna ensam. Det kanske är så att det inte ska finna någon rivalitet mellan Påsar och Preussare? Till det ställer sig Fyllepåsen tveksam, vi är Påsar och har vårt helgon, har vår legend och vår historia. Preussarnas framtid ser faktiskt ljus ut, men vår ska lysa än mer.*

Angående påsar och plats
2005 var följande Påsar närvarande: Fyllepåsen, Pöspåsen, Surpåsen, Såspåsen, ÖB Systerpåsen, Kapten Systerpåsen, Systempåsen, Kulpåsen och Gympapåsen. Dessutom fanns de nya påsarna Prasselpåsen och Sipspåsen på plats samt ytterligare 5-6 personer som inte tagit något namn än. I slutet av veckan blev även Erasmus av Smuts invigd som Pråjspåsen. Vi får se på detta år som ett marknadsföringsår. 2006 ska vi samlas under banéret och festa loss ordentligt. Det största problemet är att vi inte haft någon naturlig samlingsplats. Fyllepåsens förslag är norra delen av Paveljongsplan utanför Botaniska. Preussarna hänger vid kiosken men även andra garden har börjat samlas här. Marknaden ligger alldeles intill liksom knektarnas tältläger mm. Mycket folk rör sig i området och sannolikheten att vi får jäkligt kul här är stor. Tanken är inte att vi ska sitta här och supa dagarna i ända, men vid 2-3 tillfällen tycker jag att det skulle vara nice att ses där och samla ihop "trupperna". Annars är det förstås Effes som gäller som vanligt.

Angående traditioner

Under tidigare år har kräftskivan varit ett återkommande inslag. Givetvis ska vi upprätthålla denna tradition. Mot slutet av veckan ska den äga rum, förslagsvis på Paveljongsplan. Dessförinnan på tisdagen kommer en Påsecemoni/Påsemiddag att äga rum, också den på Paveljongsplan. Middagen kommer att bestå av ljumna konserver och sprit. Det finns ett tvistemål om huruvida konservinnehållet och spriten ska blandas. Denna rätt är dock hämtad från Påsens egna meny (se Påsehistorier från 2005). Hur cermonin kommer att se ut i övrigt är under planering. Ett tips är att medhava plastpåse och blå jeans.

Vi tänkte ett ögonblick kämpa och slå ett slag för Gycklargruppen PAX återkomst till medeltidsveckan tills vi upptäckte att de fortfarande var aktiva på ön. Detta betyder inte att vi nu kommer att kämpa för att de ska få fortsätta.

På måndagen är en "riktig" middag inplanerad för alla Påsar i den residens som Fyllepåsen kommer att hyra under medeltidsveckan. Återkommer mer om det och allt annat.

Avslutningsvis
Vi hoppas på att många sluter upp 2006. Det är långt kvar men det är alltid kul att ha något riktigt galet och kul att se fram emot. Fler "påserapporter" kommer under 2006, då med mer detaljerad information om framtiden. Ett diskussionsforum kommer också att läggas upp här senare.

* Bäst att lägga till lite om Fyllepåsen och Preussare så att det inte blir något missförstånd. Fyllepåsen känner en hel del Preussare och allt som skrivs om dem är givetvis med glimten i ögat. Fur Påsen!