Visbyvisan

Brännvin är mitt enda gull

Drafur & Gildur

Drakens Huvud

Fogden var elak

Grönan lund

Hövdingen (en fyllevisa)

Lusen

När jag lyfter glaset...

Ridom Ridom

Sitta på en krog...

Så lunka vi så småningom

Sången om Enor

Visa från Rättvik